Házirend az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő használatához | Ellipsum Élmény- és Strandfürdő

Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő elhelyezkedése és bemutatása

A 2015-ben átadott Miskolctapolcai Strandfürdő bővítéseként került kialakításra az Ellipsum Élményfürdő. A két területen elhelyezkedő strand, silent wellness és élményfürdő egységes üzemeltetésben működik. A területen az alábbi rendszer szerint különülnek el a fürdőszolgáltatások.

Egységek bemutatása:

Élményfürdő: 4 évszakos rendszerben működő egész évben nyitva tartó komplexum.

 • 1. épület (Beléptetőcsarnok, HALL): fogadócsarnok, pénztárak, ajándékbolt, irodák, vizesblokkok, ruhatár (szezonon kívül).
 • 2. épület (ELL’BISTRO, ELL’CAFÉ): öltözők, étterem, kávézó, babaetető rész, az öltöző szinten masszázs kuckó.
 • 3. épület (RELAX CSARNOK): 3 élménymedence több élményelemmel, „VIP” galéria, kültéri medence, napozóterasz, kültéren szezonban pool bár.
 • 4. épület (RAMAZURI CSARNOK): élménymedence tér 3 csúszdával: Funky, Flash és Déjávu élménnyel.
 • 5. épület (LILIPUT): gyermek medence, vizes játszótér, játszószoba, kültéri medence

Strandfürdő: Csak szezonálisan látogatható júniustól augusztusig.

 • Főépületben: Élménymedence, Wellness medence, Hidromasszázs medence, Herbálszauna, Magmaszauna, Relax TV-s infraszauna, Sókamra, Jégkamra, Gőzkamra, Masszázs részleg, Fitness terem, valamint Wellness bár.
 • Strand területén (kültéren): 50 m-es úszómedence, családi medence, sport területek (röplabda, foci, tenisz, tollaslabda), kültéri és vízi játszótér, büfé pavilonok, nyári öltözők állnak rendelkezésre a Fürdővendégek részére.

a továbbiakban: Fürdő

Figyelem! Tájékoztatjuk a Fürdővendégeket, hogy a fürdőjegy megvásárlásával, illetve a fürdőszolgáltatások bármelyikének igénybevételével a Házirend szabályait is elfogadják és azok betartása is kötelezővé válik a Vendégeink számára. Aki az abban foglaltakat megsérti vagy a figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható, illetve a szabályok megsértéséből adódó esetleges kellemetlenségekért és sérülésekért a Fürdő nem vállal felelősséget.

A Fürdő készpénzmentes intézmény, ahol a Vendégek a belépésre jogosító karóra terhére vehetik igénybe a Fürdő területén működő szolgáltatásainkat (étterem, VR csúszás, masszázs stb. a szolgáltatási térkép alapján). Minden pénztári egységnél Vendégeink bankkártyával és SZÉP kártyával egyaránt tudnak fizetni, illetve fogyasztásuk egyenlegét rendezni.

A Strandfürdő területén elektronikus kamerarendszer működik, amelynek tényét a belépő vagy a szolgáltatás (fürdőjegy, szolgáltatás, kupon, voucher) megvásárlásával a Vendég tudomásul veszi!

A személyiségi jogok védelme érdekében a rendszer bizalmasan kezeli a Vendégekről készült bármilyen képi anyagot. Harmadik fél részére a rögzített képek felvételek nem kerülhetnek ki csak ha hatósági feladatok végrehajtása érdekében szükséges az eljárás lefolytatásához.

Reklamáció esetében a képi anyagokat az üzemeltető bizonyítási eljárás részeként felhasználja.

Kiadja Németh Judit ügyvezető, Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság.

 • Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő üzemeltetője:

Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság

(3519 Miskolc, Pazár I. sétány 1.).

 • Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő tulajdonosa:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

(3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.).

 • Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő felügyeleti szervei:
  • Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője (3525 Miskolc, Városház tér 8.)
  • B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.)
  • A lakóhelye, illetve a vállalkozása székhelye szerinti illetékes Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztálya. A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu,http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti
  • Panasz esetén lehetőség van a lakóhelye szerinti Megyei Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségei.

I. Általános rendelkezések

A Fürdő Házirend rendelkezéseinek betartása a jegy megvásárlásával és a Fürdő területére való belépéssel kötelezővé válik a Vendég számára. Aki a Házirendet megsérti, attól a szolgáltatás megtagadható és az a személy a Fürdő területének elhagyására kötelezhető. A Diák: Nappali és esti tagozatos, 25 éves korig, saját érvényes pecséttel (matricával) ellátott diákigazolvánnyal rendelkező

 1. Vendég ebben az esetben jegyár visszatérítést nem követelhet, a szolgáltatás megtagadása miatt felmerülő kártérítésre nem tarthat igényt.
 2. A Házirend az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő Miskolctapolca egész területére vonatkozik.
 3. A Fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott – fürdővezető, műszakvezető, étteremvezető, pultos-pénztáros, úszómester, animátor, szauna mester, fitness edző, masszőr, takarító személyzet, illetve a Fürdő alkalmazottjai – hivatalos személynek tekintendő, és a Btk. 310. § hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg valamint a Fürdőben a Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személyek.

A Fürdő vezetőjének és a Fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a Diák: Nappali és esti tagozatos, 25 éves korig, saját érvényes pecséttel (matricával) ellátott diákigazolvánnyal rendelkező

 1. Vendégek kulturált kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a Vendégek elől el kell zárni.
 2. A strandterületek megfigyelésére a Miskolci Fürdők Kft. zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) üzemeltet a következő feltételekkel:
 • A kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét, valamint a reklamációk ellenőrzését szolgálja.
 • Alkalmazása az 1-es pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával. Kamerarendszer nincs elhelyezve olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés - a helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely). Az öltöző részekben a szekrényeket figyelik a kamerák, így az átöltözésnél kérjük Vendégeinket, hogy az öltöző kabinokat használják. A kamerarendszer megfelel a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítési követelményeinek. A felvételek a rögzítést követően tárolásra kerülnek abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez - a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított öt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított hatvan napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. A felvételen szereplő természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását. A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.
 1. A szolgáltatások igénybevétele csak érvényes belépő és kifizetett szolgáltatást igazoló nyugta vagy bérlet ellenében történhet.
 2. A Fürdőben elérhető szolgáltatásokat a Vendégek kreditrendszerben használhatják, aminek a kiegyenlítése a Fürdőben való tartózkodás közben és a tartózkodás befejezését követően a főpénztárakban készpénzben, bankkártyával és SZÉP kártyával egyenlíthető ki. A fürdőzés közbeni kiegyenlítésre a Ramazuri csarnokban található pénztárban van lehetőség, ahol bankkártyával és SZÉP kártyával kézpénzmentesen teheti meg Fürdővendégünk.
 3. A Fürdő szolgáltatásait, berendezéseit mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Amennyiben az ajánlott használatot a Fürdővendég nem tartja be, saját felelősségére cselekszik. Az ebből eredő kellemetlenségért és sérülésekért a Fürdő nem vállal felelősséget.
 4. A Vendég a belépőjegy megvásárlásával hozzájárul az esetleges róla szóló képi és videó tartalom készítéséhez és annak publikálásához. Ellenkező esetben lemondónyilatkozatot kell kitöltenie.
 5. A Fürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a Fürdőt nem látogathatják:
 • lázas, továbbá fertőző betegségekben szenvedő (pl. gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők)
 • görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros bőrelváltozással járó betegségben szenvedők
 • ittas személyek;
 • kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.

Amennyiben a fent felsoroltak közül bármely állapot fennáll, abban az esetben a Fürdő személyzete a szolgáltatások bármelyikét megtagadhatja a Vendégtől. A személyzet a Fürdő elhagyására szólítja fel a Vendéget.

 1. A Vendégek kötelesek a személyzet által adott és a figyelmeztető táblákon is feltüntetett utasításokat maradéktalanul betartani.
 2. Rendkívüli, az üzemeltetésből vagy külső tényezők miatt történt medencezárás esetén (például: vis maior, meteorológiai jelenség, higiéniás ok) az úszómester felszólítását követően a Vendég köteles a medencét elhagyni. Ilyen esetben a vendég részére jegyár visszatérítés nem történik, továbbá a Vendégek a rendkívüli medencezárás miatt kártérítésre nem tarthatnak igényt.
 3. A Fürdő helyi sajátosságaiból eredő, és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. A szabályzat üzemidő alatt a Fürdő vezetőjénél betekintésre a Vendégek rendelkezésére áll.
 4. A Fürdő üzemeltetése során tevékenységét A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, és A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet alapján köteles ellátni.
 5. A Fürdő üzemeltetése során köteles biztosítani:
 • a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét;
 • a medencék, öltözők és egyéb a Fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását, és fertőtlenítését;
 • a medencék biztonsági felügyeletét;
 • a mentő felszerelések készenlétben tartását;
 • azt, hogy a szűrőforgatóval üzemelő medencéknél a szűrés után a medencékbe visszatérő víz az ivóvízre megállapított minőség követelményének megfeleljen;
 • a medencék napi ürítését, amelyet csak a Vendégek medencéből történő távozása után lehet megkezdeni;
 • az egyes medencékben vállalt vízhőmérséklet biztosítását;
 • az előírásoknak megfelelően előkészített és teljesen feltöltött medencét.
 1. A szolgáltatás ára a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a Fürdő dolgozója a Vendégtől semmiféle más juttatásra nem tarthat igényt, vagy nem követelheti.
 2. A térítéses szolgáltatások díjszabása a pénztáraknál és a hivatalos weboldalon elérhető, a kihelyezett elektronikus felületeken, illetve ártáblákon olvasható.
 3. A szolgáltatások a Vendégek számára érkezésük sorrendjében állnak rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, a vakok és gyengén látók és a mozgáskorlátozottak. A fürdőszolgáltatáson kívüli egyéb szolgáltatások (pl.: szauna felöntés/program, masszázs, VIP szolgáltatás) a weboldalon meghatározott módon vagy a fürdőpénztárakban vásárolhatóak.
 4. A Fürdő területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel és felügyeletével, annak felelőssége mellett tartózkodhat.
 5. A 14 éves kor alatti gyermekek a medencéket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
 6. A Strandfürdő részen az úszómedencét csak úszni tudó személy/vendég használhatja!
 7. A fürdőmedencék fürdőruhában vehetők igénybe. A Strandfürdő területén a topless viselet vagy a naturista napozás, fürdőzés nem megengedett. Nőknél fürdőruha (bikini, úszódressz)(üzletekben fürdőruha néven vásárolható vízi öltözet), férfiaknál térd fölé érő fürdőnadrág (anyagában és rendeltetés szerinti) viselése kötelező. Vitás kérdésekben a Fürdő személyzetének jogában áll a fürdőszolgáltatást megtagadni a Vendégtől. Fürdőruha gyermek számára is kötelező. 2 éves kor alatt vagy nem szobatiszta gyermek esetében úszópelenka használata kötelező.
 8. A medence körül elhelyezett virág kaspókba szemetet helyezni Tilos, a hulladékot az erre a célra elhelyezett hulladélgyűjtő edényekbe kell dobni!
 9. A medencék környéke nedves lehet, így nagyobb a csúszásveszély. A balesetek megelőzése érdekében fürdőpapucs használatát javasoljuk. Az erre kialakított papucstárolók használatát a további balesetek elkerülése érdekében, kérjük használják. A fürdőépületeink körül a Ramazuri csarnok használata papucsmentesen javasolt a csúzdák használata miatt.
 10. A Fürdőben található berendezések, felszerelések és a tisztaság megóvása az üzemeltető és a Vendég közös érdeke. Azt a Vendéget, aki a Fürdő bármely eszközében, berendezésében, épületében, növényzetében kárt okoz, vagy azokat eltulajdonítja, az üzemeltető a kár megtérítésére kötelezi.
 11. A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján a Fürdő területén dohányozni csak a táblával kijelölt és egyértelműen beazonosított helyeken szabad. Kérjük, hogy a cigarettacsikkeket az erre kijelölt csikktartókban helyezzék el. Az épületeken belül, illetve az éttermi, cukrászdai és kávézó teraszokon a dohányzás tilos! Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad! A dohányzó helyek egyértelműen táblával és piktogrammal jelölve vannak, illetve a szolgáltatási térképen is feltüntetett.
 12. Vendég a nyitvatartási időn kívül a Fürdő területén nem tartózkodhat.
 13. A medencékbe azok oldalfaláról beugrani nem szabad. Saját és mások testi épségét veszélyeztetni, nyugalmát zavarni nem megengedett.
 14. A strand területén található családi medence kivételével a medencékben vízi játékok (gumi úszólabda, tüdővel felfújható labda, normál méretű gumimatrac, úszógumi stb.) használata NEM megengedett, TILOS a medencékbe bevinni.
 15. A medencéket, jellemzően az úszómedencét a Fürdőüzemeltető a sportszervezők, iskolák részére üzemidőben is bérbe adhatja.
 16. Bármilyen protézissel rendelkezők, nyak- és gerincsérültek, illetve epilepsziás Fürdővendégeink a csúszdákat nem használhatják.
 17. A gyerekmedencékben egészségügyi okokból a felnőttek csak állhatnak, valamint a medence szélén ülhetnek.

II. A FÜRDŐ TERÜLETÉN NEM MEGENGEDETT, TILOS:

 • A Fürdő területére mások testi épségére veszélyes tárgyat, mérgező, egészségre ártalmas, balesetveszélyes anyagot bevinni Tilos!
 • A Fürdő medencéiben és azok 5 méteres körzetében étkezni, italt fogyasztani, törékeny, vagy bármely más balesetet és sérülést előidéző tárgyat bevinni és a medencék vizét egyéb módon szennyezni Tilos! Ez alól az Élményfürdőben szezonban üzemelő kültéri medencéjében a Pool bárból vásárolt italok kivételt képeznek. De étkezni a Pool medencében is tilos!
 • Utcai cipőben, utcai ruházatban, medencében, ill. annak 5 méteres körzetében (pl. wellness, zuhanyzó stb.) tartózkodni Tilos!
 • A medencéket zuhany, lábmosó használata nélkül igénybe venni Tilos!
 • A papucsot medencébe vinni Tilos, a medence szélén található rácsszerkezetre tenni Tilos!
 • A medence szélén lévő rácsszerkezeten tartózkodni Tilos!
 • A medence lépcsőjén folyamatosan tartózkodni, akadályozni mások közlekedését Tilos!
 • A Fürdő területére állatot bevinni Tilos, kivételt képez a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet értelmében a segítő kutya, amely azonban a medencékben és annak 5 méteres körzetében, ill. zárt térben nem tartózkodhat. A 19/2001.(V.7.) sz. az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak betartása kötelező.
 • A közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni Tilos! A Fürdő területén Tilos az obszcén, trágár, gyalázkodó megjegyzések kinyilvánítása, a fizikális bántalmazás, a faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés, a szexuális indíttatású testi érintkezés továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére, és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
 • A Fürdő egész területén hajat festeni és hajat vágni Tilos, borotválkozni, manikűrözni és pedikűrözni, fogat mosni és bármilyen kozmetikai kezelést végezni Tilos!
 • A Vendégek elől elzárt területen üzemi területen, gépházban illetékteleneknek tartózkodni Tilos!
 • A Fürdő területén tüzet rakni, sátrat építeni Tilos, kivéve napozósátor 2 m2 alapterületig!
 • A Fürdő területén zajkeltő tevékenységet folytatni Tilos!
 • A Fürdő medencéiben működő víz alatti fúvókákat eldugaszolni Tilos!
 • A medencék vizébe oldalról beugrálni, mások nyugalmát zavarni és a medence használatban veszélyeztetni Tilos!
 • A Fürdő területére gépjárművet, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni Tilos, kivéve a szolgálati járműveket.

III. ÜZEMIDŐ, JEGYKIADÁS

 1. Pénztárnyitás és zárás a Fürdő nyitva tartásával egy időben. A medencék elhagyását a személyzet a zárás előtt fél órával koordinálja a pénztárak zárása érdekében.
 2. A beléptető karpánt és/ vagy karszalag másra át nem ruházható. A beléptető karpánt és/vagy karszalag jól látható helyen történő viselése mindenki számára kötelező.
 3. A Vendég köteles a Fürdő területére történő belépéskor az aktiváltan átadott beléptető karpántot/karórát viselni majd távozáskor leadni. A be-és kilépés a forgóvillás kapun keresztül történik. A Vendég a karpánt/karóra elvesztése, megrongálódása esetén az okozott kárt az érvényes árszabályzatban meghatározott módon, forintban köteles megtéríteni.
 4. Nyitvatartás:

nyári/szezonális időszak (június 01.- augusztus 31.) Élményfürdő és Wellness 10:00-20:00-ig
Strandfürdő reggeli úszás 07:00-09:00-ig, Strandfürdő 09:00-20:00-ig

szezonon kívüli időszakban (szeptember 01-től május 31-ig)

 • Élményfürdő hétköznap: 11:00-19:00-ig
 • Élményfürdő hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-20:00
 • Strand: zárva
 • Wellness hétköznap: 13:00-19:00-ig
 • Wellness hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-20:00-ig
 • Medencezárás:        19.30 óra
 1. A Fürdő folyamatosan négyévszakos rendszerben üzemel. Kiemelt állami ünnepek nyitvatartási rendjét, valamint a szokásostól bármely ok miatt eltérő szünnapokat a napi sajtóban, illetve a Fürdő saját területén kell közzétenni.
 2. A nyitva tartást a Fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, vízhiány, vízszennyezés, rendkívüli időjárás, stb.), melyet online módon valamint az épület előtt, a pénztárak előtt kifüggesztett hirdetmény formájában azonnal közölni kell.
 3. Beléptető rendszeren forgó kapuin keresztül jut be a Vendég a szolgáltatási területre. A kapuk használatát a Fürdőszolgáltatás megvásárlásával tudják aktivizálni.
 4.  SZÉP Kártya a teljes Fürdő területén használható, bármely pénztári fizetőponton. A Vendégeink bármely virtuális zsebben található feltöltött pénzkeretet igénybe tudják venni.
 5. Ajándékboltban a Fürdőszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó árucikkek, csattok, ajándékok, különleges tisztálkodási termékek, tartós élelmiszerek, valamint higiénés termékek vásárlására van lehetőség. A Fürdőbe érkező Vendég itt is fizethet a SZÉP kártyájával.
 6. A megvásárolt jegy csak a váltás napján, szezonalitásnak megfelelő alapidőben, napi egyszeri belépésre, és csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre kiadták.
 7. A Vendég köteles a Fürdő területére történő belépéskor aktiváltan átadott beléptető óra elvesztése esetén az okozott kárt az érvényes díjszabályzatban meghatározott pótdíj értékének megfelelően megtéríteni. Az elvesztés tényét a legrövidebb idő alatt a főpénztárakba szükséges bejelenteni.
 8. A fitness és a masszázs szolgáltatások igénybevételekor a Vendég önkéntes felelősségvállalás alapján veheti igénybe, amelyet a szolgáltatás megvásárlásával automatikusan elfogad. A Fürdő az ebből adódó kellemetlenségekért nem vállal felelősséget.
 9. A beléptető óra másra át nem ruházható. Csoportos vagy családi belépéskor központi óra generálható a főpénztárban.
 10. 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett, gyermekcsoport pedig csak felnőtt kísérővel léphet a Fürdő területére.
 11. Kedvezményre jogosító feltételek:
 • 4 év alatt ingyenes
 • 4-14 év közötti gyermek
 • 14-25 közötti nappali tagozatos tanuló diákigazolvány felmutatásával
 • csoport: 15 fő felett (15 fő + kísérő)
 • család: minimum 3 fő esetén (2 felnőtt 1gyerek) (4 és 14 év közötti gyermek esetén)
 • írásos megállapodás alapján kiadott kuponok, kedvezménykártyákat a Fürdő saját szabályzataiban és szerződéseinek megfelelően elfogad.
 • MiskolcPass Classic kártya, Miskolc Pass Turisztikai Kártya, Sinosz kártya

*Diák: Nappali és esti tagozatos, 25 éves korig, saját érvényes pecséttel (matricával) ellátott diákigazolvánnyal rendelkező

 1. Kedvezmények jogosítására szolgáló igazolványokat a pénztári jegyváltáskor be kell mutatni.
 2. Az üzemidőn túli a Fürdőt érintő rendezvényekre a működés módjára külön szerződésben rögzített intézkedések az irányadóak.
 3. A Vendégnek lehetősége van a beléptető órával a Miskolci Fürdők Kft. által a Fürdő területén üzemeltetett szolgáltatások és vendéglátó egységek szolgáltatásait kifizetni. Bankkártyás, valamint SZÉP kártyás pénzeszközökkel is lehetőség van fizetni. Minden zsebből való vásárlásra lehetőséget biztosítunk az étteremben, a kávézóban és az ajándékboltban is. A fürdőbelépő órákon a kreditrendszerben az üzemeltető az igénybevehető szolgáltatások mértékét limitálta, amelyet napközben további fogyasztások indítása előtt a főpénztárban vagy a Ramazuri csarnok pénztárában rendezhet a Vendég. A kredit limitet a Fürdő szolgáltatási díjai között szerepeltetjük.
 4. A szabadtéri medencék szezonon kívüli időszakban történő üzemeltetése időjárás függő. Nagyobb vihar nyári zápor esetén az üzemeltető medence átmeneti zárást hirdethet. Az ilyen esetekben a fürdőszolgáltatási jegy NEM kerül visszaváltásra. Az üzem alatti időszakban a korlátozott medence használatról a Vendégeinket a pénztárnál tájékoztatjuk és ennek függvényében válthatja meg a szolgáltatási jegyét, így a korlátozások miatt visszafizetési kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

IV. VENDÉGEK ÉSZREVÉTELEI

 1. A Vásárlók Könyve a pénztárakban, a főépület recepcióján és az étteremben állnak a Vendégek rendelkezésére.
 2. A Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző dolgozó magatartására vonatkozó észrevételeit rögzíteni a Vásárlók Könyvében.
 3. A bejegyzést a Fürdő vezetője érdemben köteles vizsgálni, és annak eredményéről a Vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül írásban tájékoztatni.
 4. A Vendég panaszával közvetlenül fordulhat
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjéhez (3530 Miskolc, Városház tér 8.)
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi Regionális Felügyelőség miskolci Kirendeltségéhez (3530 Miskolc, Városház tér 1.)

V. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

 1. Elsősegély nyújtására alkalmas helyek vannak a Fürdőben. Baleset esetén a beosztott úszómester kötelessége a legközelebbi elsősegély nyújtásra alkalmas helyen ellátni a Vendéget. Az épület orvosi szobával ellátott, ahol forgalomtól függően az üzemeltető megfelelően képzet személyzetet biztosít.
 2. A Fürdő üzemideje alatt elsősegélynyújtásban képzett alkalmazottnak is szolgálatban kell lennie. Az elsősegélynyújtó helyet külön felirattal és jellel kell jelölni.
 3. A vízből mentettekhez az elsősegélynyújtó ill. orvos kihívásáért (akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát) kijelölt vezető és az úszómester a felelős.
 4. A sérülésről a Fürdő jegyzőkönyvet készít, melyet a Baleseti Naplóba történő bejegyzést követően a sérültnek és a sérültet ellátónak is alá kell írnia.

A Fürdő rendelkezik felelősségbiztosítással.

VI. TALÁLT TÁRGY, ÉRTÉKŐRZÉS

 1. A Fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért az üzemeltető Miskolci Fürdők Kft. nem vállal felelősséget.
 2. A Vendégek a csomagjaikat saját felelősségre a főépületben az öltözőszinten lévő folyosón található ruhatárként funkcionáló pultban elhelyezhetik, melyért az üzemeltető társaság a leadott csomag darabszámának megfelelően felelősséget vállal viszont a csomagban elhelyezett holmik érték felelősségét nem vállalja.
 3. A Fürdő területén talált tárgyakat a főépület recepcióján kell leadni. Azt diszpécser beírja a „Talált tárgyak naplója”-ba.
 4. A talált tárgyat a recepciós, a „Talált tárgyak naplója”-ba történő bejegyzés mellett adhatja vissza az igazolt tulajdonosának.
 5. A talált tárgyakat 30 napig őrizzük.

VII. PARKOLÁS SZABÁLYAI

Az Ellipsum Élményfürdő főbejáratánál lévő parkoló használata díjköteles. Külön parkolási szabályzat alapján üzemel, ahol Vendégeink megtalálják a parkolási díjakat.

A parkolóban a közlekedési táblák által jelzett kötelező haladási irányt és parkolási rendet betartani kötelező.

A parkolóban lévő autókban keletkezett károkért felelősségek a Miskolci Fürdők Kft. nem vállal.

A parkoló területe kamerával megfigyelt terület!

Elektromos autók parkolására és töltésére külön szabályzat vonatkozik.

A parkolás rendszerére külön szabályzattal rendelkezik az üzemeltető cég.

A parkolásra és az elektromos töltésre vonatkozó tájékoztatót megtekintheti a helyszínen.

VIII. ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK, KABINOK HASZNÁLATA

 1. Az öltözőket a Vendégeink rendeltetésnek megfelelően használhatják. Nyári szezonos időszakban a strand területén kialakított szabadtéri öltözők is rendelkezésre állnak.
 2. Az öltözőszekrényeket, kabinokat a Vendég nyitja és távozáskor zárja is azt. A szekrény zárak rendeltetésszerű használata az öltözőhelyek biztonságos kezelését szolgálja. A szekrények megfelelő zárásáért a Fürdővendég felel. Amennyiben ez nem valósul meg a Fürdő a hibásan bezárt szekrényért és annak tartalmáért nem vállal felelősséget.
 3. A ruhatárban kiadott bilétát, mindenki köteles magával vinni. Lábbeliket nejlon szatyorba rakva kell átadni a ruhatárosoknak. Biléta elvesztése esetén a kifüggesztett ártábla szerint pótdíj fizetendő.

IX. CSÚSZDAHASZNÁLAT, GYERMEKVILÁG

Minden csúszdát a hozzárendelt piktogramon szereplő feltételeknek megfelelően szabad csak használni. A csúszdákat használni csak megfelelő körültekintéssel, saját és mások testi épségének veszélyeztetése nélkül szabad. A csúszdakezelők utasításait teljes mértékben be kell tartani!

Csúszást megkezdeni csak a zöld jelzésnél szabad! Tilos a csúszást megkezdeni piros jelzésnél!

Csúszás után a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni a csúszda érkező szakaszát!

A fánkos csúszdában elakadás vagy baleset esetén az erre felhatalmazott személyzet a menekülőtorony használatával felmászik a csúszdába. Kiveszi a csúszógumit, majd a torony tetejéről leejti azt. Ezt követően a menekülő személy is elhagyja a tornyot az erre kialakított létra segítségével. Amennyiben nem indokolt, a menekülőtoronyra felmászni szigorúan Tilos!

VR csúszda és VR eszköz használata:

A VR szemüveget az úszómesteri pultban kell igényelni. A lehetséges 4 program közül a kiválasztottat az úszómester fogja bekapcsolni. A kiválasztott program addig nem indul el, amíg a csúszás meg nem kezdődik. A csúszást követően a VR szemüveget vissza kell adni az úszómesternek. A VR szemüveg elvesztése esetén a fürdőszolgáltatási pótdíjat köteles a Fürdővendég megfizetni. A VR szemüveg sérülése esetén pedig sérülési pótdíjat köteles fizetni.

Funky csúszda használata:

Funky: 6 év alatti gyermek a fánkos csúszdát egyedül nem használhatja, illetve 120 cm alatti gyermek a fánkos csúszdát csak felnőttel együtt használhatja. A csúszási súlyhatárokat kötelező betartani, illetve kis súlyú gyermeknél a csúszás felnőttel együtt valósítható meg.

A csúszáskor a Vendég indíthat egy automata fénykép készítést az órájával. A csúszást követően egy automata kijelző rendszer segítségével a képet Ellipsumos kerethez tudja párosítani, majd saját e-mail címre küldési díj ellenében tudja elküldeni. A kijelző menürendszere segíti a Vendéget lépésről lépésre a folyamat során.

Flash csúszda sajátossága:

A Ramazuri épületből a fánkokat és a VR szemüvegeket TILOS kivinni, illetve más épületrészekbe átvinni.

A már nem használt fánkokat vissza kell helyezni az erre kialakított, elkerített medence részbe.

A Ramazuri épületben a sodró folyósót a Vendégek az erre kijelölt gumi fánkokkal használhatják.

A Liliput gyermekvilág játékelemeit 10 év alatti gyermekek használhatják. A Liliput gyermekvilág területén üzemelő bagolycsalád, hódcsalád, kacsa fészek, katica, mocsári teknős, virág, vízitündér, farönk szeletek vízköpők csak 2 éves kor felett használhatóak. A vízköpő interaktív gyermekjáték, idővezérléssel és természetközeli hangeffektekkel, használatuk csak felügyelet mellett lehetséges. A vízköpők egy irányba tudják kilőni a vizet. 5 évesnél fiatalabb gyermek a vízköpőket csak folyamatos szülői felügyelettel használhatják. A vízköpők bármely elemére felmászni Tilos!

A gyermekmedencékben felnőttek nem fürödhetnek. A gyermek felügyelete érdekében a felnőtt a gyermekmedencében állhat, vagy a medence szélén a lefolyó rácsot el nem takarva, ülhet.

2 éves kor alatti, illetve nem szobatiszta gyermek számára kötelező az úszópelenka használata!

A kültéri süllyesztett trambulin gyermekek és felnőttek számára is alkalmasak. A gyártó által meghatározott korcsoport 2-12 év. Az ugráló vízálló, így a Vendég vizesen is használhatja. A trambulinon ugráló részein egyszerre csak egy gyerek tartózkodhat.

A kültéri forgóhinta (mérleghinta) használatára javasolt korosztály 8-14 év. A mérleghintán egyszerre csak két fő tartózkodhat! Vihar és villámlás esetén a mérleghinta használata tilos! Az üzemeltető erre az esetre zárást rendelhet el a kültéri medence használatának korlátozásával.

A száraz játszó berendezéseiben és tárgyaiban tett károkért a gyermek szülei felelnek és az okozott károkat megtéríteni kötelesek. A száraz játszószobát a gyermek szülői felügyelettel használhatja.

A trambulint és a mérleghintát a gyerek szülői felügyelet mellett és saját felelősségre használhatja, az esetleges sérülésekért a Fürdő felelősséget nem vállal.

X. GYERMEKVILÁG

A száraz játszószoba terültén Vendég csak az animátor felügylete mellett tartózkodhat! A helyiségben lévő eszközöket a medence térbe kivinni szigorúan Tilos! A helyiségben a kihelyezett filc papucs és köntös használata kötelező! A játszószobában lévő játékokat a teremből kivinni TILOS!

A száraz játszóteremben a gyerekeknek be kell tartaniuk az animátor utasításait!

A spray park elemeire felmászni tilos!

A spray park és a Liliput benti, illetve kinti medencéjében lévő vizes élményekben, tárgyakban okozott károkért a Fürdő kártérítést követelhet a károkozótól, gyermek esetében annak hozzátartozójától.

XI. SILENT WELLNESS (SZAUNA-PARK, FITNESS, WELLNESS- ÉS HIDROMASSZÁZS MEDENCE)

 1. A wellness medence, szauna-park, fitness részlegek csak érvényes belépő meglétével vehetők igénybe, a szolgáltatási díj megfizetésével.
 2. A szauna-park elemeinek üzembiztonságáról a kezelőszemélyzet gondoskodik.
 3. A szauna-park elemeinek szabályos használatát a kezelőszemélyzet a Vendég felkérésére köteles ismertetni.
 4. A Vendég saját illóolajat nem használhat a szaunában.
 5. A wellness szabályait megsértő, vagy a mások nyugalmát megzavaró Vendégek, a kezelőszemélyzet felszólítására, visszatérítési kötelezettség nélkül el kell, hogy hagyják a területet.
 6. Fürdőruha, vagy fürdőlepedő használata nélkül, meztelenül nem vehető igénybe a szauna-szolgáltatás.
 7. A szolgáltatásárak kihelyezése a Fürdő főpénztárai előtt kötelező.
 8. A wellness szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 9. A wellness részleg területén 14 éven aluli gyerekek csak szülői felügyelet mellett tartózkodhatnak! A szaunázás 14 éves kor alatt – egészségügyi okokból – nem megengedett.
 10. A wellness részleg területén labdázni, a vízbe gumimatracot, más felfújható játékot és úszást, lebegést segítő eszközt bevinni tilos!
 11. Wellness részlegünk szolgáltatásainak igénybevétele előtt – higiéniai okok miatt – a zuhany használata kötelező!
 12. A wellness és fitness terem teljes területére étel és ital behozatala szigorúan tilos, csak a helyben vásárolt termékek fogyasztása engedélyezett.
 13. A szaunák és a kabinok használati útmutatóját azok bejáratánál találják kedves Vendégeink. A szauna valamennyi egységében lepedő vagy törülköző használata kötelező! A szauna belépőjegyet és bérletet, valamint a szauna-szolgáltatást tartalmazó kombinált jegyeket, bérleteket használó Fürdővendég, díj ellenében jogosult a Fürdő által biztosított fürdőlepedő használatára.
 14. A szaunákban és azok előterében sajtóterméket, törékeny tárgyat, élelmet, szeszesitalt és egyéb, a szolgáltatáshoz nem szorosan kapcsolódó tárgyat bevinni tilos!
 15. A szaunában a Vendég viselkedésével és mozgásával a másik Vendég nyugalmát és pihenését nem zavarhatja.
 16. A szaunák és kamrák igénybevétele záróra előtt 30 perccel fejeződik be.
 17. Utcai öltözetben és utcai cipőben a szauna terekbe belépni Tilos!
 18. A szaunákban rosszullét esetén a Vészjelző csengő használata biztosított.
 19. A fitness teremben kizárólag megfelelő végzettségűek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 20. A fitness teremben 4 éven aluli gyermek nem tartózkodhat. 14-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
 21. A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára! Fürdőruhában a fitness gépeket higiéniai okokból használni tilos!
 22. A teremben edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, alkatának és erőnlétének megfelelően mindenki saját felelősségére használhatja.
 23. A fitness teremben a gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetben, az eszközöket a rendszeresített tároló helyükre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 24. A teremben az eszközök használatát a személyi edzők segítik és ellenőrzik.

Szaunázással kapcsolatos ellenjavallatok:

 • Lázas betegségben, akut ízületi gyulladásban szenvedőknek Tilos!
 • Visszérproblémákkal küzdőknek, bizonyos hormonbetegségekben szenvedőknek Tilos!
 • Szív- és keringési rendellenességben, vesebetegségben szenvedőknek Tilos!
 • 14 éves kor alattiaknak Tilos!
 • Alkoholos állapotban lévőknek Tilos!

XII. HANGOSBEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. A hangosbemondó készüléket kizárólag az arra felhatalmazott dolgozók kezelhetik. Illetéktelenek nem használhatják a készüléket.
 2. A hangszórón a Fürdő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást, közérdekű felhívást, fontos üzenetközvetítést, vagy a szerződött partnerek reklámanyagait szabad közölni. 
 3. A hangosbemondót csak olyan hangerővel szabad működtetni, hogy a Vendégek nyugalmát, pihenését ne zavarja.
 4. A kellemes, hangulatos zene szolgáltatása megengedett. Az üzemeltető – amennyiben tevékenységi jogköre engedi – hangos reklám szolgáltatásra jogosult.

XIII. TV KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Fürdő területén elhelyezett TV készülékek bekapcsolását nyitvatartás előtt el kell végeznie az erre jogosult dolgozónak. Majd a zárást követően gondoskodnia kell a készülékek kikapcsolásáról is.

A készüléket illetéktelenek nem használhatják.

A TV készülékeken csak jóváhagyott tartalmakat lehet megjeleníteni, attól eltérő kép vagy film anyagot lejátszani szigorúan Tilos!

Vendégek számára elérhető helyen tárolni a TV távirányítókat szigorúan Tilos! Csak a személyzet kezelheti a készülékeket.

TV meghibásodás esetén, a hibát észlelő dolgozó kötelessége a műszakvezető felé jelezni a hibát, aki további intézkedést kezd a javítás érdekében.

XIV. KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI TEVÉKENYSÉG:

A Fürdőben a kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységet saját dolgozóink végzik.

Kereskedelmi egységeink: ELL’SHOP, ELL’CAFÉ, ELL’BISTRO, POOL bár és a strand területén lévő Büfék.

A vendéglátó egységek területén lévő pult mögött csak az erre felhatalmazott éttermi dolgozó tartózkodhat, Vendégnek erre a területre bemenni Tilos!

A vendéglátó egységek területén elhelyezett eszközöket csak az éttermi személyzet használhatja, Vendégnek az eszközökhöz nyúlni Tilos!

A vendéglátó egységek étkező részén elhelyezett TV készülékeket kezelni, Vendégeknek semmilyen módon nem lehet, Tilos!

Az éttermi egységekből eszközöket kivinni tilos!

Az étkező részben elhelyezett asztalokat és székeket a vendéglátó egység területéről elmozgatni, átvinni a Fürdő más, nem étkezésre szolgáló, területeire Tilos!

A bútorokat bármilyen módon megrongálni Tilos!

XV. ÁTLÉPÉSI SZABÁLYOK a komplexum területei között

Az Ellipsum Élményfürdő egységben vásárolt kombinált napi jegyekkel a Strandfürdő és a wellness használata is megvalósul. A strand területre való átlépés esetén a Vendég a felhasznált kredit mértékét az átlépő kapunál ki kell, hogy egyenlítse. Az átlépés az összekötő hídon valósul meg. A kombinált jegyekhez a Strandfürdő rendszeréhez kompatibilis fürdőbelépő órát biztosítunk.

A Strandfürdő területéről az Élményfürdőbe való belépéskor a fürdőbelépő váltása esetén az élményfürdőben használható beléptető órát a Vendég csak az Élményfürdő területén használhatja. A Strandfürdőre való visszalépés esetén a felhasznált szolgáltatások kredit értékét a Vendégnek kötelessége kiegyenlíteni. Az átjáró hídon csak készpénzmentes vásárlással történhet az átjárás/szolgáltatás kiegyenlítés.

XVI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Azt a személyt, aki a HÁZIREND-ben foglaltakat megsérti, vagy a Fürdő rendjét, a Fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a Fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető. Ismétlődő vagy súlyos esetben az elkövető személye hosszabb időre is kizárható a szolgálatatást igénybevevők köréből.
 2. A Fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott (fürdővezető, műszakvezető, étteremvezető, stb.) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 3. A HÁZIREND-et a Fürdő online felületein, illetve a pénztárában teljes terjedelemben kell a Fürdővendégek rendelkezésére tartani, és jól látható helyen kell kifüggeszteni.
 4. Ha Fürdőn belül bárhol bármilyen rendellenességet vagy kárt észlel a Vendég köteles ezt a személyzetnek jelezni.

Átmeneti intézkedések a járványügyi szabályozók szerint:

A jelen járványügyi helyzet miatt, házirendünk az alábbi pontokkal egészült ki:

 • A Fürdőt lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók nem látogathatják!
 • A medencébe lépés előtt kötelező az alapos, szappanos előfürdő. A medence igénybevétele után utófürdő javasolt!
 • A mosdók használatát követően az alapos kézmosás és kézfertőtlenítés mellett szappanos előzuhany ismételt alkalmazása szükséges!
 • A medencében élelmiszert vagy italt fogyasztani tilos!
 • A medencét csak megfelelő, fürdési célú ruházatban lehet használni!
 • Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában tartózkodhat a medencében!
 • A gyermek medencében felnőtt nem tartózkodhat, kivételt képez a gyermek felügyelete céljából való medencében tartózkodás.
 • A medencékben és a parton, a pihenő területeken is a nem egy háztartásban élő Vendégek közötti legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező!
 • A pénztáraknál, kiszolgáló egységeknél és az öltözőkben a szájmaszk viselése ajánlott!
 • Jegyvásárlás előtt a kézfertőtlenítés kötelező. Hőemelkedés, láz esetén a Strandfürdő szolgáltatásait nem tudják igénybe venni!
 • A figyelmeztető táblákra kiírt rendelkezések betartása mindenkinek kötelező!
 • A személyzet utasításait mindenkinek kötelező betartani!
 • Papucs használata a strand területén minden esetben kötelező!

A 194/2021 (IV.26.) kormányrendelet értelmében a Fürdőt csak a koronavírus ellen védett személyek és a felügyelet alatt lévő kiskorúak látogathatják.

Csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató Vendég fogadható!

A SARS-CoV-2 vírus egy légúti vírus, amely elsősorban cseppfertőzéssel, valamint közvetlen érintkezés útján terjed.ve Ezen okokból kifolyólag kérjük/ajánljuk a medence területen kívül a maszk viselését és a biztonságos távolság betartását.

A SARS-CoV-2 vírus fürdővízzel való terjedés kockázata rendkívül csekély.

Az általános tisztítószerek, 0,1%-os hypo, 70%-os alkokol vagy a 0,5%-os hidrogén-peroxid, 1 perc alatt inaktiválják a vírust a felületeken.

Belépés általános szabályai

 • Házirend elfogadása, betartása
 • COVID-19 járvánnyal kapcsolatban tett intézkedések
 • Egyedi korlátozások betartása (pl.: létszámkorlátozás)
 • A helyes fürdőzőhigiénés magatartás
 • 18 év felett érvényes védettségi igazolvány, valamint szelyélyazonosságot igazoló igazolvány

Belépés csak érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező 18. életévét betöltött felnőttnek, valamint a felügyeletük alatt álló 18. életévét még be nem töltött kiskorúaknak lehetséges. Fürdőbe lépés feltétele továbbá az érvényes védettségi igazolvány, illetve személyazonosságot igazoló igazolvány együttes felmutatása. Amennyiben visszaélés történik, az érintett illetőt a pénztárban dolgozó személy távozásra szólíthatja fel. A személyazonossággal való visszaélést és az okirathamisítást a törvény bünteti.

A fürdő üzemeltető a kormány által kiadott intézkedéseknek megfelelően üzemel. A közfürdők üzemeltetésére kiadott járvány miatti veszélyhelyzeti ajánlásokat és útmutatásokat betartja és fürdővendégeit ennek megfelelően tájékoztatja.Az üzemeltetési feladatokat az üzemeltető a biztonság szem előtt tartásával és az üzem fokozott vizsgálatával és a szabályozóinak szigorításával hajtja végre.

Miskolc, 2021. 05. 05.

Miskolci Fürdők Kft

üzemeltető