Parkolási szabályzat | Ellipsum Élmény- és Strandfürdő

I. A szabályzat hatálya

A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Miskolci Fürdők Kft, által üzemeltetett természetben az Ellipsum Élmény és Strandfürdő mellett kialakított magán parkolóra helyileg a hejő patakkal párhuzamosan kialakított a Miskolc, Aradi sétányra merőleges irányban található területre (továbbiakban: parkoló). A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett parkolót járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre.

A parkolót nem kizárólag a Miskolci Fürdők Kft. üzemeltetésében lévő Ellipsum Strand és Élményfürdő (továbbiakban: Fürdő) látogatói számára van fenntartva, azt a Fürdőt nem használó személyek is igénybe vehetik parkoló jegy megváltása ellenében.

Fogalom meghatározások:

 • parkoló: A Parkolási Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a vendégek járműveiket a parkolóba történő behajtást követően tárolják.
 • vendég: Azon természetes és jogi személyek köre, akik vagy amelyek tulajdonát képező járművét használó személyek a parkolóba való behajtással a szolgáltatást igénybe veszik (parkolási szerződés).
 • parkolási szerződés: Olyan kétoldalú megállapodás, amely a parkoló üzemeltetője és a vendég között jön létre, a parkolóba történő behajtással.
 • üzemeltető: a Miskolci Fürdők Kft. (3519 Miskolc, Pazár I. sétány 1., adószám: 14140549-2-05)

II. A parkoló használatára vonatkozó szabályok

A parkolóba való behajtás a bejáratoknál elhelyezett utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásának figyelembevételével történhet.

A vendég a parkolóba történő behajtással tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie magát a parkoló rendszabályainak.

A parkolót igénybe vevő vendég tudomásul veszi, hogy a leállított jármű őrzésért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A jármű leállítása utána a járművet az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a kéziféket be kell húzni és a járművet be kell zárni, vagy egyéb módon a vagyonvédelmét biztosítani.

A parkolóból való kihajtást megelőzően a vendég a parkolási díjat köteles megfizetni.

A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Az útjelzéseket figyelembe kell venni, a többi vendég és a parkoló normál üzemmenetének fenntartása érdekében be kell tartani.

A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban.

Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) bekövetkezésekor a vendégeknek késedelem nélkül el kell hagyniuk a parkolók területét. Járművükkel ezen esetekben csak akkor hajthatnak ki a parkolóból, ha az üzemeltető megkapja a szükséges hatósági felhatalmazást a parkoló normál üzemelési rendjének visszaállítására.

III. Parkolási díj

A parkoló minden nap 08:00-18:00 üzemel parkolási díj ellenében. Ebben az intervallumban parkolást indított autók esetében a parkolási díjak szerint működik az automatikus rendszer. Az ezt meghaladó parkolások esetében 18:00 után indított parkolások esetében az üzemeltető nem számol fel díjat. A 08:00 előtt indított parkolások esetében csak 08:00 tól számít az automata díjat, amelyet a parkolási díjak szerint a parkolás végén az automatában teljesíthet a parkoló vendég. A fizetős zónaidőn kívül a behajtást és kihajtást a sorompónál kiadott jegy szabályozza. Kérjük a sorompónál kiadott jegyet megőrizni szíveskedjen.

Amennyiben a jegyet elveszti az üzemeltető pótdíjat határoz meg aminek mértéke az egész napra számított napi jegy.

A parkolóba való behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt, az üzemeltető a parkolót lezárja, illetve akkor, ha a parkoló megtelt.

A mindenkor érvényes parkolási díjakat a parkoló területén kifüggesztett táblák jelzik.

A véletlenül a parkolóba hajtó autósok, taxisok szabad helyet nem találó vendégek stb. maximum 15 percen belül történő távozás esetén parkolási díj fizetése nélkül kihajthatnak a parkolóból. A parkolási díj rendezése után is 15 percen belül kell elhagyni a parkolót.

Telített parkoló esetében is tilos az épület előtti autó töltőinek helyére való parkolási célú tartózkodás.

Parkoló nyitva tartása:

Munkanapokon, hétvégén és ünnepnapokon: 08:00-18:00 között fizető üzemmódban üzemel.

Munkanapokon, hétvégén és ünnepnapokon: 18:00-08:00 között nincs fizetési kötelezettség. A sorompó csak parkoló jegy ellenében működik.

Parkolási díjak:

2500 Ft/nap vagy

350 Ft/minden megkezdett óra. Az automata rendszer 30 perc alapú díjszámolást tesz lehetővé.

Pótdíj: 2500 Ft (elhagyott parkolójegy esetében)

Az autótöltő állomásokon nem töltő üzemben parkoló gépjárművek esetében kerékbilics használatát alkalmazza az üzemeltető.

A kerékbilincs eltávolításának pótdíja: 20.000 Ft/alkalom.

IV. Tilalmak

Tilos a parkolóban

 • a KRESZ szabályainak megszegése,
 • a parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása,
 • dohányzás vagy nyílt láng használata,
 • olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog,
 • bármilyen típusú tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyag tartályában lévő üzemanyagot,
 • járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen vészkijáratok, ki- és bejáratok,
 • rendszám nélküli, vagy olyan jármű leállítása, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg,
 • a parkolóban szórólap terjesztése.
 • Az autótöltő állomásokon nem töltő üzemben parkoló gépjárművek parkolása.

V. Szankciók a tilalmak megszegői számára

Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a parkoló üzemetetési rendjét, megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az üzemeltető jogosult őt kiutasítani a parkolóból. Ha a kiutasítás eredménytelen, az üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába és ezen bejelentés eszközlésével intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásáról, nyilvános területre történő elszállíttatásáról a szabálytalanságot előidéző vendég költéségre.

A parkolást igénybe vevő köteles az általa más járműben okozott kárért kártérítést fizetni. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell a parkoló üzemeltetőjének.

VI. Vegyes rendelkezések

Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.

Az üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói figyelmetlenségből vagy szándékosan okoztak.

A szabálytalanságok esetében csak hatósági szervek kérhetik ki a parkoló irányába mutató kamerás megfigyelő rendszer képi/video anyagait.

 

Miskolc, 2021. 06. 04.

Németh Judit

ügyvezető